zahajovacípísnička                                                 stránky jsou určeny pro podporu výuky angličtiny žáků Speciální ZŠ Poděbrady                                                rozloučení

Protiklady

Učíme se: velký, malý, krátký, vysoký, tlustý, tenký, čistý, špinavý, rychlý, pomalý

Learn: big, small, short, tall, fat, thin, clean, dirty, fast, slow

přidáme pohyb k lepšímu zapamatování

+ interaktivní pracovní list

What do you want for Christmas?

Co si přeješ k Vánocům? Procvičujeme fráze:
I WANT ...
CAN I HAVE..?

potřebná slovíčka:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...